De helt særlige udfordringer i arbejdet med
småbørn fra mellemøstlig og nordafrikansk kultur

 

Måden hvorpå børn opdrages, er kulturbestemt og der er stor forskel på vestlig og ikke-vestlig børneopdragelse.
Mange ikke-vestlige forældre opdrager ubevidst deres børn med normer og værdier, der passer til den kultur som familien oprindelig kommer fra. Det giver disse småbørn ekstra udfordringer i forhold til deres etnisk danske jævnaldrende i institutionerne og dagtilbud, og i skole og uddannelsessystemet.
 
Med fokus på det forebyggende arbejde er temadagens formål, at give fagfolk en indsigt i den kulturbaserede børneopdragelse, der finder sted i mange ikke-vestlige familier, og de konsekvenser det kan få for børnene i deres videre udvikling.
På temadagen undervises der  i den ikke-vestlige børneopdragelse, og vi går i dybden med de pædagogiske indsatsområder og metodevalg, der kan støtte børnene i en positiv og fremadrettet udvikling.

 

Faggrupper

Tandpleje, sundhedspleje, pædagoger, socialrådgivere, sundhedspersonale, lærer, psykiatri, psykologer, PPR, frivillige, sprogkonsulenter, ergo- og fysioterapeuter, behandlere, terapeuter m.fl.

 

Temadagens oplægsholder

 
Henrik Kokborg har igennem de seneste 5 år undervist og rådgivet fagfolk inden for småbørnsområdet. Med et afsæt i 20 års erfaring i arbejdet med integration, både pædagogisk og beskæftigelsesrettet, underviser Henrik 5-6000 fagfolk årligt, fordelt på ca. 75 temadage og oplæg landet over.
Henrik har teoretisk, og praktisk dybdegående kendskab til de ikke vestlige kulturer, og til kulturen i parallelsamfundene, samt i islam og i de islamistiske miljøer.
Ligeledes foretager Henrik 2 gange årligt studierejser til flygtningelejre og konfliktområder i Mellemøsten, for dels at se på vilkårene som flygtning i flygtninglejrene og for at studerer flygtningenes kulturforskelligheder. 

Tid og sted

Forår 2018: 

Onsdag den 6. juni 2018. Severin Kursuscenter, Skovsvinget 25, 5500 Middelfart

 

Pris:

Temadagen incl. materialer og forplejning hele dagen, koster 1450 kr. excl. moms pr. deltager

 

Tilmelding/afmelding:

Sidste tilmelding/afmeldingsfrist ca. 10 dage før afholdelse af temadag. (varierer lidt efter reglerne på kursustedet)

 

Program

Læs om programmet her

 

knap