Program

Forebyggelse af ekstremisme og radikalisering

 

08.30 – 09.00 

Ankomst – morgenkaffe og brød 

09.00 – 09.15

Introduktion til dagen – den faglige udfordring i arbejdet med forebyggelse af de unges religiøse radikalisering og ekstremisme.

 

09.15 – 10.15

Splittet mellem to kulturer – forældrenes, det etniske miljø, det religiøse miljø og det danske samfunds rolle. 

 

10.15 – 10.30

Pause – kaffe og frugt

10.30 – 11.00

Forældres ubevidste indoktinering, og konspirationsteorier

11.00 – 12.00

Unge, identitet og religion

12.00 – 12.45 

Frokost

12.45 – 13.45

Muslimer og islamister – hvad er forskellen og hvorfor det er vigtigt at skelne.

 

13.45 – 14.00

Pause – kaffe og kage

14.00 – 14.15

Spisebordsracisme, religiøs kontrol og online-radikalisering

 

14.15 - 15.15

Det forebyggende arbejde

  • tidlig forebyggelse i opdragelsen, skolen, klubber osv.
  • indsats hos børn i risikozonen
  • indsatsen for unge, der allerede er blevet radikaliseret

15.15 – 15.30

Afrunding af dagen