Inklusion af børn og unge i skolealderen med minoritetsbaggrund

 

Vi går i dybden med de udfordringer og problematikker børnene/de unge slås med, og som har sit udspring i familiens ofte skjulte kulturelle, religiøse og sproglige barrierer. Der undervises i familiekultur, opdragelse, forventninger, ære og skam, splittelse ml. flere kulturer, dobbeltliv og social kontrol, kriminalitet som identitet og værdi. Der gives bud på hvordan fagpersoner fremadrettet bedst muligt støtter børnene/de unge og deres familier til bedre trivsel, inklusion og integration i skolegangen, udd. systemet samt i fritiden.


Faggrupper

Lærer, pædagoger, PPR, UU-vejledere, studievejledere, behandlere, socialrådgivere, sundhedsplejersker, tandpleje, fridtid- og klubmedarbejdere, støtte-kontaktpersoner, frivillige, PPR, terapeuter, sundhedspersonale, psykiatri, politi m.fl.

 

Temadagens oplægsholder

Underviser Henrik Kokborg har 17 års erfaring i arbejdet med flygtninge og indvandrere. Henrik har arbejdet pædagogisk med flygtninge og indvandrerfamilier, og unge kriminelle. Henrik har arbejdet i forskellige integrationsprojekter samt som sagsbehandler på jobcenter. Henrik har i mange år været støtte- kontaktperson for unge og familier, både frivilligt og kommunalt.

Henrik rådgiver fagfolk i deres arbejde med børn og unge, der er kriminelle og bevæger sig i de radikaliserede miljøer.
Desuden rådgiver Henrik forældre, hvis børn har været eller er draget i krig i Syrien. Henrik rejser 2 gange årligt til forskellige konfliktområder for at besøge flygtningelejre, yde nødhjælp, møde befolkningen i krigsområderne, samt tale med dem som er i krig. 

  

Tid og sted

Forår 2018: Datoer endnu ikke fastlagt 

 

 

Hou Søsportscenter/Egmonthøjskolen (sidste tilmeldingsfrist ca. 1 uge for afholdelse af temadag)

Villavej 25, 8300 Odder

Parkering. Gratis. Mulighed for overnatning.

 

Unika Kursuscenter (sidste tilmeldingfrist ca. 2 uger før afholdese af temadag. OBS. begrænsede pladser)

F86 – afklaring og beskæftigelse
Finsensvej 86 5.tv, 2000 Frederiksberg

S-tog og metro
Standser på Flintholm Station. Kursuscentret ligger i gå-afstand

Bus 30

Standser på Finsensvej lige efter Flintholm Allé. Du skal blot gå 10 meter tilbage ad Finsensvej til nr. 86.

Bil
Parkering mod betaling på Finsensvej og Flintholm Allé

 

Pris

Temadagen incl. materialer og forplejning hele dagen, koster 1550 kr. excl. moms pr. deltager

 

Program

Læs om programmet her

knap