Forebyggelse af ekstremisme og radikalisering

Integrationsinfo inviterer til en praksisnær og dybdegående temadag om forebyggelse af religiøs ekstremisme og radikalisering i de muslimske miljøer.

For at forstå, hvorfor nogle unge vælger at blive en del af det ekstremistisk miljø, er det en forudsætning at vi får grundig indsigt i årsagerne hertil.

Undersøgelser viser at nogle danske muslimer bliver mere religiøse end tidligere. Især blandt 2. og 3. generations unge er stigningen markant.

Nogle af disse unge tilslutter sig i et stigende antal de ekstremistiske religiøse grupper. 

På temadagen går vi i dybden med de mekanismer, der kan være en medvirkende årsag til at nogle unge udvikler en ekstremistisk tankegang og derved er i farezonen for at blive radikaliseret.

Temadagens formål er at forebygge at de unge vokser op splittede i mellem to kulturer, og måske vælger at blive ekstremistiske i deres måde at leve på.

 

Faggrupper

Politi, fængselsmedarbejdere, pædagoger, UU-vejledere, opsøgende gadeplansmedarbedere, støtte-kontaktpersoner, mentorer, socialrådgivere, lærer, studievejledere, sproglærer, fritid- og klubmedarbejdere, undervisere, behandlere, psykologer, forsorgsmedarbejdere, psykiatri m.fl.

 

Temadagens oplægsholder

Henrik Kokborg har i mange år rådgivet/undervist fagfolk og forældre, hvis børn opholder sig i krig og i de religiøse miljøer. Derudover har Henrik i 17 år arbejdet med børn, unge og familier, både pædagogisk, beskæftigelsesrettet og som projektkoordinator.

Henrik har teoretisk, og praktisk dybdegående kendskab til de forskellige kulturer, islam og islamistiske miljøer. 2 gange årligt rejser Henrik til konfliktområderne for at få et indblik i krigens ødelæggelser, flygtningenes baggrunde og livsbetingelser samt for at komme tæt på vilkårene og livet som flygtning. 

 

Foråret 2018:

Torsdag den 22. marts 2018. Theilgaards, Theilgaards Torv 6, 4600 Køge

Tirsdag den 10. april 2018. Ceres Park & Arena, Stadion Allé 70, 8000 Aarhus C

 

 Pris:

Temadagen incl. materialer og forplejning hele dagen, koster 1450 kr. excl. moms pr. deltager

 

Tilmelding/afmelding:

Sidste tilmelding/afmeldingsfrist ca. 10 dage før afholdelse af temadag. (varierer lidt efter reglerne på kursustedet) 

Program

Læs om programmet her

knap