De unges vej ind i religiøs radikalisering og ekstremisme

 

Temadagens formål er, at give viden og forståelse for hvorfor nogle unge tiltrækkes af, og vælger ekstremistiske og radikaliserede miljøer. Vi ser på de unges identitetsopfattelse, kultursplittelse og fremtidsudsigter. Vi ser på hvordan de unge rekrutteres. Der gås i dybden med religionen, de religiøse interesser samt de ekstremistiske gruppers dagsorden. Vi ser desuden på samfundet og familiens udfordring i forebyggelsen af de unges radikalisering.

 

Faggrupper

Politi, fængselsmedarbejdere, pædagoger, UU-vejledere, opsøgende gadeplansmedarbedere, støtte-kontaktpersoner, mentorer, socialrådgivere, lærer, studievejledere, sproglærer, fritid- og klubmedarbejdere, undervisere, behandlere, psykologer, forsorgsmedarbejdere, psykiatri m.fl.

 

Temadagens oplægsholder

Underviser Henrik Kokborg har 17 års erfaring i arbejdet med flygtninge og indvandrere. Henrik har arbejdet pædagogisk med flygtninge og indvandrerfamilier, og unge kriminelle. Henrik har arbejdet i forskellige integrationsprojekter samt som sagsbehandler på jobcenter. Henrik har i mange år været støtte- kontaktperson både frivilligt og kommunalt.

Henrik rådgiver fagfolk i deres arbejde med børn og unge, der er kriminelle og bevæger sig i de radikaliserede miljøer.
Desuden rådgiver Henrik forældre, hvis børn har været eller er draget i krig i Syrien. Henrik rejser 2 gange årligt til forskellige konfliktområder for at besøge flygtningelejre, yde nødhjælp, møde befolkningen i krigsområderne, samt tale med dem som er i krig.

 

Tid og sted

Tirsdag den 2. nov. 2017, DGI-huset, Willy Sørensens Plads 5, Vejle

 

Hou Søsportscenter/Egmonthøjskolen (sidste tilmeldingsfrist ca. 1 uge før afholdelse af temadag)

Villavej 25, 8300 Odder

Parkering. Gratis. Mulighed for overnatning.

 

Unika Kursuscenter (sidste tilmeldingsfrist ca. 2 uger før afholdelse af temadag. OBS begrænsede antal pladser)

F86 – afklaring og beskæftigelse
Finsensvej 86 5.tv, 2000 Frederiksberg

S-tog og metro
Standser på Flintholm Station. Kursuscentret ligger i gå-afstand

Bus 30

Standser på Finsensvej lige efter Flintholm Allé. Du skal blot gå 10 meter tilbage ad Finsensvej til nr. 86.
Bil
Parkering mod betaling på Finsensvej og Flintholm Allé


Pris

Temadagen incl. materialer og forplejning hele dagen, koster 1650 kr. excl. moms pr. deltager

 

Program

Læs om programmet her

knap