Temadage


Primært afholder Integrationsinfo temadage målrettet fagprofessionelle, der i deres arbejde er i kontakt med flygtninge og indvandrere.
Formålet med temadagene er, at give fagprofessionelle en dybdegående viden om flygtninge og indvandrernes baggrund, familiekultur, ære og skam, social kontrol, netværk, sygdomsopfattelse, traumer, religion og selvforståelse.

Undervisningen er praksisnær, hvilket betyder, at der tages udgangspunkt i flygtninge og indvandrernes egne historier, virkelighed og udfordringer.
Desuden er undervisningen opbygget således at der gives en teoretisk dybdegående indsigt i kultur, islam/religion, traumer/sygdomsforståelse, opdragelse samt familiestrukturer.

 

De forskellige temadage omhandler disse emner: 

  • De helt særlige udfordringer i arbejdet med småbørn fra ikke vestlig kultur
  • Arbejdet med integration af nytilkomne flygtninge
  • De unges vej ind i religiøs radikalisering og ekstremisme
  • Inklusion af børn og unge i skolealderen med minoritetsbaggrund
  • Integration og arbejdsmarkedet

 


 

pigenDe helt særlige udfordringer i arbejdet med småbørn fra ikke vestlig kultur

Her belyses forældrenes ofte skjulte kulturelle, religiøse og sproglige barrierer. Der undervises i forskelligheden i børneopdragelse, kønsroller, den kollektivistiske familiestruktur, social kontrol, ære og skam. Der undervises i traumer og psykiske lidelser, og hvorpå dette påvirker børnenes trivsel, opvækst og udvikling.


Faggrupper

Tandpleje, sundhedspleje, pædagoger, socialrådgivere, sundhedspersonale, lærer, psykiatri, psykologer, PPR, frivillige, sprogkonsulenter, ergo- og fysioterapeuter, behandlere, terapeuter m.fl.

 

 

knap laes mere

 

 


 

Folk200x200-pixArbejdet med integration af nytilkomne flygtninge

På denne dag bliver der gået i dybden med hvilken baggrund flygtningene kommer fra, ud fra studierejser til flygtningelejre og konfliktområderne. Der gives beretninger ud fra flygtningenes egne livshistorier. Der undervises i traumer, tab samt flygtningenes ressourcer. Der undervises i kulturforståelse, religion, familiestrukturer og netværkets betydning. Der gives bud på hvordan vi bedst støtter flygtningene til trivsel og integration.

Faggrupper

Socialrådgivere, sagsbehandlere, mentorer, pædagoger, sprogpersonale, sundhedspersonale, psykologer, terapeuter, frivillige, asylmedarbejdere, behandlere, ergo- og fysioterapeuter, psykiatri, tandlæger m.fl.

 

 

knap laes mere

 


 

GladPige-200x200-pixDe unges vej ind i religiøs radikalisering og ekstremisme

Temadagens formål er, at give viden og forståelse for hvorfor nogle unge tiltrækkes af, og vælger ekstremistiske og radikaliserede miljøer. Der undervises i de unges identitetsopfattelse, splittelse, og deres fremtidsudsigter. Desuden undervises der i hvordan de unge rekrutteres. Der gås i dybden med religionen, de religiøse interesser samt de ekstremistiske gruppers dagsorden. Vi ser desuden på samfundets, og familiens udfordringer i det fremadrettede arbejde i forebyggelsen af de unges radikalisering.

Faggrupper

Politi, pædagoger, UU-vejledere, støtte-kontaktpersoner, mentorer, socialrådgivere, lærer, studievejledere, sproglærer, fritid- og klubmedarbejdere, undervisere, behandlere, psykologer, forsorgsmedarbejdere, asylmedarbejdere, psykiatri m.fl.

 

 

knap laes mere

 


 

pige datter200x200Inklusion af børn og unge i skolealderen med minoritetsbaggrund

Vi går i dybden med de udfordringer og problematikker børnene/de unge slås med, og som har sit udspring i familiens ofte skjulte kulturelle, religiøse og sproglige barrierer. Der undervises i familiekulturer, opdragelse, forventninger, ære og skam, splittelse ml. flere kulturer, dobbeltliv og social kontrol, kriminalitet som identitet og værdi. Der gives bud på hvordan vi fremadrettet bedst muligt støtter børnene /de unge og deres familier til bedre trivsel, inklusion og integration i skolegangen, uddannelsessystemet samt i fritiden.

Faggrupper

Lærer, pædagoger, PPR, UU-vejledere, studievejledere, behandlere, socialrådgivere, sundhedsplejersker, tandpleje, fridtid- og klubmedarbejdere, støtte-kontaktpersoner, frivillige, PPR, terapeuter, asylmedarbejdere, sundhedspersonale, psykiatri, politi m.fl.

 

 

knap laes mere

 


 

flygtningelejr-200x200pixIntegration og arbejdsmarkedet

For at opnå en vellykket støtte og indsats, er det nødvendigt at der tages udgangspunkt i flygtninge og indvandreres virkelighed, baggrund og kultur. Dette er et vigtigt aspekt, til trods for at nogle har boet i DK i flere generationer. På denne temadag er der fokus på familiestrukturer, identitetsopfattelse, netværkets indflydelse, kultur, sygdomsforståelse/overtro, tab og traumer, religionens betydning samt de sproglige barrierer. Der gives bud på hvordan der kan arbejdes fremadrettet i integrationsarbejdet.

Faggrupper

Socialrådgivere, læger, sygepeljersker, mentorer, pædagoger, sprogpersonale, sundhedspersonale, psykologer, lærere, terapeuter, frivillige, behandlere, ergo- og fysioterapeuter, psykiatri, forsorgsmedarbejdere, tandlæger m.fl.

 

 

knap laes mere